Viljansviks förskola
Meny

Verksamhet

Arbetssätt
Vi värnar om en god gruppsammanhållning och vi ser det som en tillgång att barnen får umgås med kompisar i olika åldrar och lära av varandra. Vi är måna om att skapa roliga upplevelser tillsammans för att stärka gruppkänslan och som en röd tråd genom verksamheten arbetar vi varje år med ett tema, även detta är något som stärker samhörighetskänslan. Temat utgår och formas tillsammans med den barngrupp vi har. För att varje barn ska få utmaningar på sin nivå har vi vid flera tillfällen under dagen valt att dela upp barngruppen i mindre grupper. Det kan exempelvis vara vid samling, rytmik, utevistelse, lek eller sagostund. Genom detta arbetssätt skapas också förutsättningar att tillgodose barns utveckling och lärande. Barnen får då också större möjlighet att komma till tals och få inflytande över sin utbildning.

Allt vårt arbete utgår och utvärderas från läroplan för förskolan, Lpfö18.Lekmiljö
Hos oss värdesätter vi den fria leken, då vi ser leken som en central del i barnens liv, där dem utforskar, bearbetar intryck och samspelar. I leken tränar barnen ständigt sin sociala förmåga. I samspel med andra barn och vuxna lär de sig samarbeta, ta egna initiativ, lyssna på varandra, lösa konflikter och kompromissa. Vi vill att barnen ska få använda sin fantasi för att utveckla sitt abstrakta och kreativa tänkande. Vi försöker att inte ge färdiga svar utan utmanar barnen i att komma med egna lösningar. Vi har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt där vi stödjer och inspirerar barnen till utveckling. I våra lokaler arbetar vi för att skapa lekmiljöer som utvecklar, inspirerar och bjuder in till lek och samspel. Vi arbetar också med att forma och utveckla lekmiljöerna efter barngruppens intressen och behov.Utevistelse
Hos oss får barnen en längre stunds utevistelse varje dag. Vi har en härlig och stor gård med stimulerande lekmiljöer. De allra yngsta barnen sover ute i vagnar. Vi går även till skogen en gång i veckan. Vi vill ge barnen positiva upplevelser, kunskap om och låta dem reflektera över växter, djur och samband i naturen. Här läggs grunden för att få förståelse för vikten av att ta ansvar för vår miljö.Samarbete med hemmet
Vi arbetar med "Tyra", en förskole-app, där du som vårdnadshavare på ett enkelt och smidigt sätt kan ta del av ditt barns utbildning. Där lämnar du och får information, vilket blir ett komplement till den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. I Tyra-appen använder vi oss utav en blogg och varje barn har en egen portfolio där barnet utveckling och tid på förskolan dokumenteras.

Minst en gång om året erbjuds ni ett utvecklingssamtal där vi i lugn och ro kan diskutera ert barns vistelse och utveckling. På hösten har vi också ett föräldramöte där ni får information och kan prata om aktuella frågor och ämnen. Varje vår bjuder vi in till en gårdsfest för barnen och deras familjer där barnen får chans att visa och berätta vad de gjort under året.Måltider
All mat lagas på plats av vår egna kokerska. Vi erbjuder en allsidig och varierad kost, med mycket frukt och grönsaker. Vi äter tillsammans och är måna om att det blir en trevlig stund. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen har vi en fruktstund.

079.JPG