Viljansviks förskola
Meny

Om oss

Personalkooperativet Viljansviks förskola är en ekonomisk förening som har till ändamål att utan ekonomiska vinstintressen bedriva förskoleverksamhet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
Vår verksamhet bedrivs i ljusa öppna lokaler som vi hyr av IOGT-NTO. Hos oss krävs inga föräldrainsatser och vi följer kommunens system för maxtaxa. Vi följer Partille kommuns regler för fristående förskoleverksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen i Partille kommun gör reglerbunden tillsyn för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller Skollagens krav.

Vi som driver förskolan är:
Malin Claesson förskollärare/rektor
Anna Hammarsten förskollärare
Sara Asteberg förskollärare
Anna Johansson kokerska